Matematikte Başarısız Olmak Okuldan Soğutuyor

Matematikte Başarısız Olmak Okuldan Soğutuyor

Öğrencilerin okuldan soğuma nedenlerinden birisi de derslerinde başarısız olmalarıdır. Özellikle de matematik, pek çok öğrencinin başarısız olduğu ders olarak karşımıza çıkmaktadır.

Matematik her ne kadar sayısal bir ders olsa da, bu dersi başarabilen öğrencinin sözel derslerde de başarı oranı yüksek olmaktadır. Aslında bu durumun temel nedeninde motivasyon vardır. Nitekim matematik başarısını elde eden bir öğrencinin kendisine öz güveni yükselmektedir ve bu sayede sözel derslerde de motivasyonu yüksek bir şekilde çalışmaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak da matematik dersinde başarılı olan öğrenci diğer derslerde de başarılı olmaktadır. Bu da genel olarak okul başarısını belirlemektedir.

Matematikte Başarısız Olan Öğrenciler Ne Yapmalı?

Matematikte başarısız olan öğrenci için yapılması gereken ilk şey neden başarısız olduğunun belirlenmesidir. Çünkü her öğrencinin matematik dersinde başarısız olmasındaki nedenler; eğitim geçmişine, aile ilişkilerine, matematiğe bakış açısına, ön yargılarına ya da daha farklı durumlarına göre değişkenlik göstermektedir. Burada doğrudan sonuca ulaşmak için sorunun belirlenmesi en kolay yöntemdir. Bu sayede sorunun üstesinden gelinebilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilebilir ve kısa bir süre zarfı içerisinde öğrencinin matematikte başarılı olması sağlanır.

Öğrencilerin bilmesi gereken en önemli nokta ise; matematik dersinde başarısız olmalarının sebebi her ne olursa olsun, bu durumdan kurtulmaları ve matematikte başarılı olmaları mümkündür! Yani bu imkansız bir şey değildir. Öğrencinin kendi kendine matematiği başaramayacağına inanması ve hiç bir çaba göstermemesi ise üzerinden gelinmesi gereken ciddi bir sorundur.

Matematik Özel Dersi Almak Neden Önemli?

Matematik özel dersi almak, çeşitli nedenlerden dolayı matematikte başarısız olan bir öğrencinin kısa bir süre zarfı içerisinde matematiğe olan bakış açısını değiştirmesi ve matematik alt yapısını geliştirmesi açısından son derece faydalı olacaktır. Çünkü başarısız olan öğrenci için; başarısız olmasındaki temel sebep her ne olursa olsun, en kolay ve hızlı çıkış yolu ancak bu konuda uzman bir öğretmen ile ortak bir şekilde çalışmasıdır. Nitekim şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızda sıfır düzeyindeki pek çok öğrencimizin matematiğe olan bakış açısını değiştirdik ve kısa sürede kendilerini geliştirerek, başarılı olmalarını sağladık.