Lise Geometri Özel Ders

 

Lise Geometri Özel Ders

Müfredatın sayısal alanlarda yoğunlaştırıldığı lise 9.sınıf, 10.sınıfta geometri önemli bir ders olarak karşımıza çıkmaktadır. Geometri dersi ile öğrencilerin planlama, analitik düşünme, çözüm üretebilme yetilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Tıpkı matematik dersi gibi, Geometri dersinin de temel konularından itibaren öğreniliyor olması önemlidir. Aksi taktirde temel konuları bilmeyen bir öğrencinin, geometrinin ilerleyen derslerinde gördükleri cisimleri sıradan bir kare, dikdörtgen olarak görmesinden öteye geçilemez. Bu aşamada lise geometri özel ders ile öncelikli olarak öğrencimizin hangi seviyede olduğunu dikkate alıyoruz. Çünkü yazımızın başında da belirttiğimiz üzere “temel” önemli bir kriterdir. Bu bağlamda öğrencimizin temel bilgileri sıfırsa ya da eksikse zaten daha ileri konuları anlamasında bir imkan olmayacağı gibi eğitim sürecinin öncelikli olarak temelden başlaması gerekecektir.

Lise’de Geometri Dersi Neden Önemli?

Bir lise öğrencisi için bu dersin neden ve ne kadar önemli olduğunu pek çok açıdan ifade edebilmemiz mümkündür. Geometri dersi daha çok sayısal derslerin ağırlıkta olduğu lise 9.sınıf, 10.sınıf müfredatında bulunmakta olup, bu ders ile öğrencinin planlama, tasarlama, çözümleme gibi yetilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bir öğrenci açısından geometri dersinin önemine temel olarak iki açıdan değinmemiz mümkündür. Buna göre geometri dersi; öğrencinin hem okul başarı ortalamasını yükseltmesinde hem de üniversiteye giriş sınavında rakiplerine fark atmasında önemli bir avantajdır. Öğrenilmeye başlandığında aslında hiç de zor olmadığı fark edilen bu ders için bir adım atmaya hazırsanız siz de şimdi lise geometri özel ders için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Sıfır ya da ileri bir seviyede olabilirsiniz. Sizin için en iyi programı uygulamaya hazırız.