Ankara 6.Sınıf Matematik Kursu

 

Ankara 6. Sınıf Matematik Kursu

 

6. Sınıf matematik konuları açısından çok önemlidir. Sadece 6. Sınıf derslerinde başarılı olmanın yanı sıra, ileri ki yıllarda girilecek genel sınavlarda da başarıya ulaşmak için, 6. Sınıf derslerinde alınacak kazanımların tam anlamıyla kavranması gerekmektedir. Ankara’da tecrübeli öğretmenlerimiz ile matematik kursu veriyoruz.

6. Sınıf konuları tam anlamıyla kavranılırsa, daha sonraki yıllarda matematik dersinin konularının anlaşılması da kolaylaşır.

6. Sınıf döneminde öğrencinin gördüğü matematik konu başlıkları, liselere geçiş sınavı ve üniversiteye giriş sınavlarında çok önemlidir.

Doğal Sayılarla İşlemler, Çarpanlar ve Katlar, Kümeler, Tam Sayılar, Kesirlerle İşlemler, Ondalık Gösterim, Oran, Cebirsel İfadeler, Veri Toplama ve Değerlendirme, Veri Analizi, Açılar, Alan Ölçme, Çember , Geometrik Cisimler, Sıvı Ölçme gibi matematik konuları, diğer matematik konuları için de temel oluşturduğu için çok önemlidir.

Matematik konusunda öğrencilerin matematiğe bakış açılarının önemli olması, varsa matematiğe karşı olan olumsuz tepkilerinin giderilmesi, matematiğin sevdirilmesi, konu kazanımlarının öğrenciye kazandırılması, öğrencinin genel sınavlar ve deneme sınavlarının takibi, öğrencilerin yanlış yaptıkları soruları doğru bir şekilde anlatarak, öğrencinin yanlış yaptığı sorunun konusu ile ilgili öğrenciye destek vermek, öğrencinin eksiklerinin tamamlanması için öğrenciye gerekli soruları çözdürmek gibi konular çok önemlidir. Ankara’da matematik kursu veren öğretmenlerimiz, bu konulara dikkat ederek, öğrencinin akademik başarıya ulaşmaları için ellerinden geleni yapmaktadırlar.

Matematik kursu ile öğrenci matematik dersi noktasında eksiklerini daha kolay tamamlayabilir.

Örnek vermek gerekirse, öğrencinin matematikte işlem önceliği konusu ile alakalı kazanımlara sahip olması, her zaman çok değerlidir. İşlem öncesini 6. Sınıfta tam olarak anlamayan bir öğrenci, bu konuda gelecek olan sorular karşısında zorlanabilir, sıkıntı çekebilir. Bu sıkıntıların çekileceği tek sınıf 6. Sınıfta değildir. Üniversite giriş ve lise geçiş sınavlarında da öğrenciler bu kazanımları iyi bir şekilde bilmelidirler.

6. Sınıf öğrencileri, matematik konusunda eksiklerini tamamlamalıdırlar.

Öğrencinin bu işi bilen kişiler tarafından takip edilmesi, matematik dersinin öğrenci tarafında olumsuzluklarını yıkar. Öğrencinin psikolojik açıdan geliştirdiği olumsuzlukların giderilmesi, öncelikli hedeflerimizdendir.

Matematik dersinde akademik başarıyı hedefleyen öğretmenlerimiz ile başarıya ulaşmak için adımlar atmaya devam ediyoruz.